Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Puutarhakatu 8 A, 33210 Tampere

Rekisterin nimi

Tampuuri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tampereen Vuokra-asuntojen Internet-sivustolla kerrotaan Tampereen Vuokra-asuntojen asuntokohteista, kohteissa asumisesta ja hakuprosessiin liittyvistä vaiheista. Sivujen kautta jätetyt asuntohakulomakkeet käsitellään Tampereen Vuokra-asuntojen asunnonhakujärjestelmässä. Palautelomakkeelta voi antaa palautetta Tampereen Vuokra-asuntojen toiminnasta tai kertoa ideoita asumisen kehittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Järjestelmään tallentuu asuntohakemukseen täytetyt henkilötiedot kuten hakijan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: palautteen antajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan asuntohakemukseen luovuttamat tiedot tai asiakkaan palautelomakkeella luovuttamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asuntohakemukset siirretään Tampereen Vuokra-asuntojen järjestelmään, jossa tietoja käsitellään asunnonhakuun liittyen. Palautelomakkeen tietoja käytetään toiminnan kehittämiseen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu tarkoitukseen varatuissa arkistotiloissa. Säilytysaika on voimassa olevan arkistolain mukaisesti. Tiloihin pääsy ainoastaan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n henkilökunnalla.

Sähköisen aineiston säilytys tapahtuu asuntohakujärjestelmässä, johon Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n pääkäyttäjät rajaavat käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksien myöntämisestä ja ryhmien oikeuksista vastaa ohjelman pääkäyttäjä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tampereen Vuokra-asunnot Oy
Tampuuri
Puutarhakatu 8 A
33210 Tampere